Microsoft Power BI

TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA DỮ LIỆU TRONG POWER BI

Power BI bản quyền là giải pháp phân tích dữ liệu nổi tiếng của Microsoft, phần mềm giúp người dùng dễ dàng thu thập và xử lý hàng nghìn thông tin trong toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp. Dữ liệu trong Power BI kết nối với các nguồn thông tin thô, xử lý dữ liệu [...]