Microsoft Power BI

5 LỢI ÍCH POWER BI ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP

Power BI là một giải pháp phân tích kinh doanh giúp người dùng trực quan hóa dữ liệu, tạo trang tổng quan tuyệt đẹp và nhúng chúng vào bất kỳ ứng dụng nào. Tính khả dụng của nó trên nền tảng đám mây có nghĩa là nó có thể được sử dụng mà không cần [...]