Microsoft Power BI

TÍNH NĂNG INSIGHTS TRONG POWER BI

Tính năng Insights là tính năng mới nhất của Power BI, để trải nghiệm tính năng một cách đầy đủ, rõ nét nhất, quý khách nên sử dụng bộ bản quyền Power BI của TSG. Tìm hiểu thêm các chính sách về giá và các version Power BI bản quyền của chúng tôi. Giới thiệu [...]