Microsoft Power BI

CHÍNH SÁCH GIÁ POWER BI

Power BI là một trong những nền tảng cho doanh nghiệp được Microsoft nghiên cứu và phát triển bên cạnh các nền tảng khác như PowerApp hay Microsoft Flow.

Power BI là bộ công cụ phân tích kinh doanh cung cấp thông tin chi tiết trong toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp. Kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu, đơn giản hóa việc chuẩn bị dữ liệu và phân tích quảng cáo đặc biệt. Tạo báo cáo, sau đó xuất bản báo cáo cho tổ chức của bạn để sử dụng trên web và trên các thiết bị di động. Mọi người đều có thể tạo trang tổng quan được cá nhân hóa với chế độ xem 360 độ độc đáo về doanh nghiệp của họ. Và quy mô trên toàn doanh nghiệp, với quản trị và bảo mật được tích hợp sẵn.

Power BI có 2 phiên bản trả phí, phù hợp với quy mô đầu tư của từng doanh nghiệp khác nhau.

  • BI độc lập và hiện đại
  • Hợp tác, xuất bản, chia sẻ và phân tích ad hoc
  • Được quản lý hoàn toàn bởi Microsoft
  • Phân tích thông minh, phân tích dữ liệu lớn, báo cáo đám mây và tại chỗ
  • Kiểm soát quản trị và triển khai nâng cao
  • Tài nguyên lưu trữ và điện toán đám mây chuyên dụng
  • Cho phép bất kỳ người dùng nào sử dụng nội dung Power BI.

So sánh các phiên bản Power BI

Bảng dưới đây để giúp xác định tùy chọn cộng tác, xuất bản và tiêu dùng nào là tốt nhất cho tổ chức khi lựa chọn đầu tư Power BI.

Hãy để TSG mang hiện đại hóa giải pháp phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn!

One thought on “CHÍNH SÁCH GIÁ POWER BI

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *