Microsoft Power BI

DỄ DÀNG TRUY CẬP AI TRONG POWER BI (BẢN XEM TRƯỚC)

Với các mô hình tinh vi và tính toán phức tạp, Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một công cụ không thể thiếu cho các nhà phân tích dữ liệu. Power BI giúp người dùng am hiểu sâu sắc về dữ liệu của mình. Giờ đây, quyền truy cập vào một nhóm các mô hình từ Dịch vụ Nhận thức Azure (Azure Cognitive Services) và các mô hình tùy chỉnh trong Azure ML làm phong phú hơn những hiểu biết của người dùng về AI.

Các dịch vụ nhận thức trong Power BI cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào một bộ thuật toán mở rộng để phân tích văn bản và hình ảnh mà không cần viết các truy vấn tùy chỉnh hoặc kết nối với API. Nếu tác giả báo cáo là một nhà khoa học dữ liệu, người dùng doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng các mô hình Azure ML mà tác giả đã chia sẻ với họ trên dữ liệu mới trong Power BI.

Bản phát hành xem trước của các dịch vụ nhận thức và Azure ML trong Power BI cho phép người dùng làm phong phú dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu Power BI. Chỉ cần chọn từ thư viện mô hình cá nhân như: các trường văn bản, hình ảnh thẻ hoặc áp dụng mô hình tùy chỉnh từ Azure ML. Các chức năng dịch vụ nhận thức yêu cầu dung lượng Power BI Premium để chạy.

AI sơ bộ về văn bản và hình ảnh

Dịch vụ nhận thức Azure (Azure Cognitive Services) tập hợp một tập hợp các mô hình mạnh mẽ, được xử lý trước cho các ứng dụng thông minh. Bốn mô hình trong Power BI bao gồm: Phát hiện ngôn ngữ, Chấm điểm cảm tính, Trích xuất cụm từ khóa và Gắn thẻ hình ảnh. Những mô hình này có thể được sử dụng trên dữ liệu văn bản hoặc hình ảnh.

Ví dụ, bạn có một bộ sưu tập các đánh giá của khách hàng cho doanh nghiệp quốc tế của bạn. Trong Power BI, bạn có thể phân tích cảm tính tổng thể, so sánh cảm tính giữa các đánh giá bằng các ngôn ngữ khác nhau và tìm các chủ đề có liên quan đến điểm số cảm tính cao hoặc thấp. Đối với các đánh giá bao gồm hình ảnh, bạn có thể tìm thấy các thẻ liên quan đến đánh giá tích cực hoặc tiêu cực.

power bi soft 365

Dịch vụ nhận thức có thể truy cập thông qua trình duyệt AI Insights trong Power Query Online. Power Query Online là trình soạn thảo của người dùng cho các luồng dữ liệu trong dịch vụ Power BI. Để ghi điểm cảm tính của đánh giá trong ví dụ trước, hãy chọn chức năng tình cảm điểm số. Trong tham số văn bản, chỉ cần chọn cột để ghi điểm. Ngoài ra, người dùng có thể cung cấp ngôn ngữ của văn bản.

power bi soft 365

Truy cập nhanh vào các mô hình Azure ML

Nhiều tổ chức sử dụng các mô hình học máy cho những am hiểu sâu sắc (insights) và dự đoán tốt hơn liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Xây dựng một mô hình học máy có thể đòi hỏi nỗ lực đáng kể và các kỹ năng chuyên ngành. Một mô hình học máy có giá trị hơn khi người dùng doanh nghiệp có khả năng hình dung và sử dụng những hiểu biết sâu sắc (insights) từ mô hình. Người dùng Power BI giờ đây có thể dễ dàng truy cập thông tin chi tiết từ các mô hình Azure Machine Learning, khi các nhà khoa học dữ liệu chia sẻ quyền truy cập vào các mô hình của họ trong Cổng thông tin Azure (Azure Portal).

Là người dùng Power BI, người dùng có thể tự động xem tất cả các mô hình Azure ML đã được chia sẻ với mình trong trình duyệt AI Insights trong trình chỉnh sửa Power Query Online. Chỉ cần chọn mô hình và Power BI tự động ánh xạ các cột từ dữ liệu của người dùng với các tham số của mô hình khi tên và loại dữ liệu khớp với nhau. Ngoài ra, người dùng có thể áp dụng mô hình cho truy vấn của mình và điểm từ mô hình ML được thêm dưới dạng một cột mới trong cơ sở dữ liệu.

power bi soft 365

📣📣📣
Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *