Microsoft Power BI

ĐIỀU CHỈNH HELP VÀ SUPPORT CHO NGƯỜI DÙNG POWER BI

Power BI hiện có thể giúp các khách hàng doanh nghiệp tổ chức giải quyết những khó khăn này bằng cách tùy chỉnh các liên kết trợ giúp và hỗ trợ trong menu trợ giúp Power BI để hướng người dùng trong doanh nghiệp đến nội dung cụ thể

Để đảm bảo năng suất và sự hài lòng của nhân viên với Power BI, các tổ chức doanh nghiệp phát triển sản phẩm toàn diện, củng cố help desks và đầu tư giúp cộng đồng người dùng với các diễn đàn nội bộ để chia sẻ ý tưởng và thực tiễn tốt nhất. Nhưng đây cũng chính là một thách thức để đào tạo người dùng về sự sẵn có của các tài nguyên tổ chức doanh nghiệp này.

Tin vui là Power BI hiện có thể giúp các khách hàng doanh nghiệp tổ chức giải quyết những khó khăn này bằng cách tùy chỉnh các liên kết trợ giúp và hỗ trợ trong menu trợ giúp Power BI để hướng người dùng trong doanh nghiệp đến nội dung cụ thể thay vì các trang web mặc định của Microsoft cho Guided Learning, cộng đồng Power BI và diễn đàn hỗ trợ Power BI.

Đăng nhập vào Power BI với tư cách là quản trị viên dịch vụ, truy cập cổng quản trị viên, hiển thị trang cài đặt Tenant, sau đó mở rộng thông tin Publish “Get Help”, chuyển nút Disabled sang Enabled và sau đó cung cấp URL thích hợp cho các trang web của công ty để làm tài liệu đào tạo, diễn đàn thảo luận, và thảo luận trợ giúp, như trong ảnh chụp màn hình sau đây. Tương ứng, các tham số này thay đổi hành vi của các mục menu Learn, Community và Get help trong giao diện người dùng Power BI chính.

power bi soft 365

Trong cài đặt Đối tượng thuê, cũng lưu ý rằng doanh nghiệp cũng có thể tùy chỉnh liên kết để có được giấy phép Power BI! Nói cách khác, giờ đây doanh nghiệp có thể hướng người dùng Power BI của mình đến một trang web hoặc ứng dụng nội bộ để quản lý giấy phép, như được mô tả trong các ảnh chụp màn hình bên dưới. Bằng cách chỉ định URL cho các yêu cầu cấp phép, doanh nghiệp tùy chỉnh URL mục tiêu của nút Upgrade account (Nâng cấp tài khoản) mà người dùng không có giấy phép Power BI Pro có thể tìm thấy trong hộp thoại Update to Power BI Pro (Cập nhật lên Power BI Pro) cũng như trong trang Manage personal storage (Quản lý lưu trữ cá nhân). Ngoài ra, Power BI không còn cung cấp nút Try Pro miễn phí trong hộp thoại hoặc trang lưu trữ này để đảm bảo Power BI hướng dẫn người dùng một cách đáng tin cậy thông qua các quy trình được xác định trong doanh nghiệp, tổ chức thông qua giải pháp quản lý giấy phép.

power bi soft 365

Đây là một bản giới thiệu nhanh về các cài đặt trợ giúp và hỗ trợ mới. Cho dù công ty của khách hàng bao gồm đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ nội bộ hoặc cung cấp các chức năng này cho một thực thể bên ngoài, giờ đây doanh nghiệp có thể tận dụng trợ giúp và hỗ trợ tài nguyên của mình trực tiếp từ trong Power BI để đảm bảo năng suất và sự hài lòng của nhân viên. Doanh nghiệp không chỉ có thể hướng dẫn người dùng của mình đến một trang đào tạo nội bộ, kết nối họ với các chuyên gia và đồng nghiệp trong tổ chức và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua nhóm trợ giúp của riêng mình, doanh nghiệp cũng có thể theo dõi các sự cố hỗ trợ dễ dàng hơn, xác định các sự cố định kỳ và xây dựng lên một cơ sở tri thức mục tiêu. Điều chỉnh trợ giúp và hỗ trợ cho người dùng Power BI có thể mang lại giá trị kinh doanh đáng kể, cho phép nhân viên liên hệ với quản trị viên Power BI của họ để được hỗ trợ hoặc lấy giấy phép Power BI Pro cần thiết dễ dàng hơn trước.
📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *