Microsoft Power BI

GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU POWER BI BẢN QUYỀN

Dưới đây là một số giải pháp Power BI phục vụ cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau mà chúng tôi đã xây dựng cho khách hàng của mình

Giải pháp phân tích tài chính Power BI

Giải pháp Phân tích Tài chính trong ứng dụng Power BI bản quyền do TSG cung cấp luôn tối ưu hóa để phân tích hiệu suất tài chính từ nhiều góc độ khác nhau, báo cáo so sánh các chỉ số với các dữ liệu ngân sách trước đó. Giải pháp mang đến sự linh hoạt nhờ việc lựa chọn các khoảng thời gian cụ thể.

Giải pháp phân tích tài chính của Power BI còn giúp phát hiện xu hướng phát triển, phân tích khả năng sinh lời và phân tích chuyên sâu vào các yếu tố cụ thể. Nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp với các báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán. Theo dõi doanh thu, chi phí của doanh nghiệp, từ đó đưa ra biểu đồ dữ liệu kinh doanh trực quan để nhà quản trị dễ dàng theo dõi và đưa ra các quyết định đúng đắn.

Giải pháp phân tích bán hàng Power BI

Giải pháp phân tích bán hàng Power BI của TSG bao gồm nhiều biểu mẫu báo cáo đa dạng và phổ biến. Chế độ xem các chỉ số dưới dạng Vs Prior hoặc Vs Target, dễ dàng theo dõi số liệu theo từng khoảng thời gian nhất định và sử dụng các thông số chi tiết khác nhau để trả lời các câu hỏi kinh doanh cụ thể. Dựa vào dữ liệu phân tích bán hàng Power BI của TSG, nhà quản lý sẽ biết được sản phẩm, cửa hàng, phân khúc khách hàng hoặc nhân viên bán hàng nào có hiệu suất kinh doanh tốt và sản phẩm nào không mang lại nhiều lợi nhuận. Xác định xu hướng theo thời gian, vị trí hoặc sản phẩm và được trao quyền để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Giải pháp phân tích mua hàng Power BI

Giải pháp phân tích mua hàng của TSG đảm bảo việc mua hàng của doanh nghiệp đang được quản lý với hiệu quả tối ưu và nhà quản trị sẽ có cái nhìn rõ ràng về tác động của đối tượng sản phẩm, phân khúc khách hàng, vị trí cửa hàng , …. các yếu tố mua bán khác đối với doanh nghiệp của mình. Các giao dịch mua sẽ được thống kê chi tiết và hiển thị biểu đồ xu hướng dữ liệu trực quan giúp theo dõi dễ dàng, giảm căng thẳng và tiết kiệm thời gian trong quá trình phân tích.

Giải pháp phân tích khoản phải thu Power BI 

Giải pháp phân tích khoản phải thu trong ứng dụng Power BI của TSG cung cấp một cái nhìn trực quan rõ ràng về dòng tiền dự kiến, các khoản thanh toán quá hạn và những khách hàng không có rủi ro tín dụng tốt.

Giải pháp phân tích khoản phải trả Power BI 

Giải pháp Power BI trong phân tích khoản phải trả của TSG cung cấp thông tin chi tiết nhanh chóng về các khoản phải trả của doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp hình ảnh lịch sử về các khoản thanh toán theo nhóm, nhà cung cấp và đơn vị tiền tệ, giải pháp TSG cung cấp còn chỉ ra số tiền quá hạn theo nhóm, nhà cung cấp và đơn vị tiền tệ cũ. Bằng cách nẵm rõ thông tin về các khoản phải trả, công tác quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp sẽ tốt và trôi chảy hơn.

Giải pháp phân tích hàng dự trữ Power BI 

Giải pháp Power BI trong phân tích hàng dự trữ của TSG cung cấp các số liệu rõ ràng về số lượng hàng hóa, công tác vận chuyển và chi phí lưu trữ trong kho. Chúng tôi cung cấp các thông tin chi tiết nhanh chóng về doanh thu hàng tồn kho, các đơn đặt hàng và giao dịch mua chưa thanh toán, cho phép nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo hiệu quả và mức tồn kho tối ưu. Báo cáo tình trạng hàng tồn kho, cung cấp thông tin rõ ràng về số dư hàng tồn kho cũ của doanh nghiệp và chi phí phát sinh khi lưu kho dài ngày.

Giải pháp phân tích bán lẻ Power BI 

TSG đã thiết kế giải pháp phân tích dữ liệu bán lẻ nâng cao giúp phát hiện xu hướng dữ liệu, phân tích khả năng sinh lời. Với biểu đồ trực quan, nhà quản trị có thể theo dõi số liệu dễ dàng, nắm bắt các thông số quan trọng, giúp giảm đáng kể thời gian truy cập và đưa ra các quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng.

Trên mục ”Report Menu”, chỉ cần nhấp vào danh mục báo cáo cần phân tích, hệ thống sẽ tự động được chuyển đến trang chứa tất cả các báo cáo trong danh mục đó – nơi chứa tất cả thông tin chi tiết về tình hính bán lẻ của doanh nghiệp đã được tổng hợp thành các báo cáo chuyên môn khác nhau.

Giải pháp phân tích nhân sự Power BI 

Giải pháp phân tích nhân lực mà TSG cung cấp này tập trung vào việc tìm kiếm các mô hình và xu hướng nghỉ phép của nhân viên và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Các số liệu phân tích thu được sẽ giúp nhà quản trị trả lời các câu hỏi như, “Những kỹ năng nào đang thiếu trong một bộ phận?”, Và “Làm thế nào để cải thiện các kỹ năng làm việc hiện tại?” Cách tối tối thời gian làm việc hiệu quả của nhân viên. Phân tích kpi và đánh giá kết quả nhân viên một cách khách quan nhất.

Giải pháp phân tích What-if trên Power BI 

Với Power BI Desktop, bạn có thể tạo các biến What if cho báo cáo của mình, tương tác với biến dưới dạng slicer, giúp trực quan hóa và định lượng các giá trị chính khác nhau trong báo cáo của mình. Bằng cách sử dụng các bộ slicer được cung cấp, bạn có thể thay đổi các biến trong dữ liệu của mình, do đó cho phép bạn xem những thay đổi này tác động như thế nào đến các chỉ số chính khác.

Các biến mà bạn có thể thay đổi, ví dụ như tỷ lệ phần trăm, là giá bán và sự thay đổi trong giá thành của sản phẩm. Những thay đổi này được phản ánh trong thẻ ‘Sales (Adjustment)’ và ‘COGS (Adjustment)’ được trình bày trên trang báo cáo. Cuối cùng, bạn có thể hình dung những thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Gross Profit (Lợi nhuận gộp) và  Gross Profit percentage of sales (tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp của doanh số bán hàng).

Giải pháp công cụ đặt hàng trên Power BI 

Giải pháp này của chúng tôi đánh giá lịch sử bán hàng trong một khoảng thời gian rồi dựa trên tỷ lệ bán hàng trong quá khứ và dữ liệu về lượng hàng tồn kho hiện tại, hệ thống sẽ phân tích và đưa ra tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho cho từng mặt hàng. Ngoài ra, mọi đơn đặt hàng đang chờ xử lý đều có thể được tính vào phương trình.

Giải pháp phân tích tài sản thế chấp Power BI 

Giải pháp phù hợp với doanh nghiệp đang cần sự tính toán chi tiết và hợp lý cho các khoản trả nợ hàng tháng của một khoản thế chấp tài sản tiềm năng. Với tính năng trích suất dữ liệu từ bộ dữ liệu đã được công bố và  khả năng tùy chỉnh các biến số, giải pháp phân tích tài sản thế chấp Power BI mà TSG cung cấp sẽ mang đến quản trị viên các kết quả phân tích trực quan và đồng thời minh họa các biến What-if giúp nhà quản trị có thể ra quyết định kinh doanh khả thi và tối ưu hóa chi phí nhất.

Giải pháp nhúng trên Power BI 

Giải pháp nhúng là một dịch vụ được lưu trữ trên Azure cho phép người dùng nhúng các báo cáo vào các ứng dụng bên ngoài. Ưu điểm quan trọng nhất của giải pháp này là người dùng không cần phải có tài khoản và giấy phép dịch vụ Power BI để truy cập báo cáo Power BI thông qua ứng dụng tùy chỉnh của doanh nghiệp. Theo cách này, nếu doanh nghiệp đã có existing app hoặc web portal hiện có , người dùng trong doanh nghiệp sẽ không cần phải điều hướng đến nơi khác để truy cập báo cáo.

Để đảm bảo người dùng sẽ có quyền truy cập vào thông tin cập nhật nhất, loại mô hình Power BI phải là “truy vấn trực tiếp” và nguồn dữ liệu phải dựa trên đám mây (AzureSQL). Khi sử dụng “Truy vấn trực tiếp”, không có dữ liệu nào được nhập hoặc sao chép vào mô hình dữ liệu. Khi người dùng tương tác với hình ảnh trực quan, giải pháp nhúng Power BI sẽ tạo truy vấn nguồn dữ liệu cơ bản, khi đó họ sẽ ở chế độ luôn xem dữ liệu hiện tại (current data).

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM BẢN QUYỀN TẠI TSG-SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: [email protected]
Điện thoại: 024 7305 0506
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | [email protected]

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI