Microsoft Power BI

HÌNH THỨC CẤP PHÉP POWER BI

HÌNH THỨC CẤP PHÉP POWER BI

Hiện tại, Power BI có 3 phiên bản cho người sử dụng là Power BI Desktop, Power BI Pro và Power BI Pro. Ngoài ra, Power BI còn phát triển Power BI Moblie cho phép người sử dụng truy cập, xem dữ liệu ngay trên các thiết bị di động của mình.

Phiên bản Power BI Desktop là phiên bản miễn phí, còn hai phiên bản Power BI Pro và Premium người sử dụng sẽ mua Lincense theo tháng hoặc năm cho từng user.

Trong Power BI, người dùng đã xác định các khả năng dựa trên hai loại giấy phép:

  • Dựa trên số lượng người dùng – Cấp phép dành cho Power BI Pro và phiên bản miễn phí. Giấy phép Power BI Pro cho phép truy cập vào tất cả nội dung và khả năng trong dịch vụ Power BI, bao gồm khả năng chia sẻ nội dung và cộng tác với những người dùng Pro khác. Chỉ người dùng Pro mới có thể xuất bản và sử dụng nội dung từ không gian làm việc của ứng dụng, chia sẻ bảng điều khiển và đăng ký bảng điều khiển và báo cáo. Giấy phép miễn phí cho phép truy cập vào một số tính năng của dịch vụ Power BI.
  • Dựa trên năng lực – Cấp phép Power BI Premium. Premium cung cấp khả năng chuyên dụng để cung cấp hiệu suất phù hợp hơn và hỗ trợ khối lượng dữ liệu lớn hơn trong Power BI. Đối với người dùng cá nhân, Premium cũng cho phép phân phối nội dung rộng rãi bởi người dùng Pro mà không yêu cầu giấy phép Pro cho người nhận xem nội dung.
Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *