HƯỚNG DẪN SAO CHÉP CÁC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG API POWER BI REST

Khi Power BI phát triển, nhóm Power BI muốn trao quyền cho người dùng, cho phép dễ dàng tự động hóa các tác vụ quan trọng nhưng có thể lặp lại để họ chủ động tìm hiểu thông tin và hành động kịp thời. Với mục tiêu này, nhóm Power BI đã tiếp tục phát hành APIs mạnh mẽ nhằm tự động hóa công việc và mở rộng quyền hạn của người dùng trên Power BI.

power bi soft365

Bạn đã bắt đầu với My Workspace nhưng bây giờ bạn muốn cộng tác trên nội dung đó với những người khác? Chỉ cần sao chép My Workspace vào không gian làm việc của ứng dụng. Bạn muốn xuất bản hai ứng dụng tương tự (nhưng không giống nhau)? Bây giờ bạn có thể xây dựng một không gian làm việc của ứng dụng, sau đó sao chép nó và thực hiện các điều chỉnh cần thiết trên bản sao. Kết quả là bạn sẽ có hai ứng dụng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi gửi đến quý khách hàng hướng dẫn chi tiết cách sử dụng APIs để sao chép một không gian làm việc với tất cả các bảng điều khiển, báo cáo và bộ dữ liệu trong đó.

Cách sử dụng tập lệnh PowerShell để nhân đôi không gian làm việc

Với các kinh nghiệm thiết lập và mã hóa tối thiểu cần thiết, tập lệnh PowerShell tronggn Power BI sẽ hoạt động “out of the box”.

1. Cài đặt PowerShell và các lệnh ghép ngắn Azure PowerShell (Azure PowerShell cmdlets)
2. Tải xuống tập lệnh PowerShell
3, Tiếp theo, đăng ký ứng dụng để nhận được ID khách AAD. Đối với loại ứng dụng, chọn ứng dụng gốc.
Để chuyển hướng URI, nhập urn: ietf: wg: oauth: 2.0: oob . Trong quyền truy cập API, hãy kiểm tra tất cả các hộp
4. Lấy ID khách hàng nhận được ở bước trên và dán nó vào dòng 3 của tập lệnh
5. Chạy PowerShell với tư cách quản trị viên và điều hướng đến thư mục đã tải xuống tập lệnh
6. > ./copyWorkspace.ps1

Từ đó, tập lệnh PowerShell tự phân thích – chỉ cần nhập tên của không gian làm việc mà mình muốn sao chép, sau đó nhập tên của không gian làm việc mới sẽ lưu trữ nội dung trùng lặp. Kịch bản sẽ bắt đầu sao chép tất cả nội dung từ không gian làm việc nguồn vào đích.

power bi soft365

Deep-dive: Tập lệnh Power BI REST APIs hoạt động như thế nào

Ở cấp độ cao, kịch bản hoạt động theo bốn bước. Các bước này được gắn nhãn là nhận xét trong kịch bản để tiện theo dõi.

1. Xác thực (Authentication): tập lệnh bắt đầu bằng cách sử dụng Thư viện xác thực Active Directory (Active Directory Authentication Library – ADAL), nhập mã thông báo truy cập để sử dụng trong tất cả các yêu cầu web

Mẹo: phân đoạn mã này có thể được sử dụng lại để thực hiện bất kỳ yêu cầu được xác thực nào đối với API Power BI REST

2. Xuất / Nhập tệp PBIX (Export/Import PBIX files): để sao chép bộ dữ liệu giữa các không gian làm việc, Power BI REST APIs sử dụng trình xuất nhập API PBIX. Đầu tiên, tập lệnh lấy danh sách các báo cáo trong không gian làm việc nguồn bằng cách sử dụng báo cáo API. Sau đó, xuất PBIXes cho các báo cáo đó từ không gian làm việc nguồn, sau đó nhập PBIX vào không gian làm việc đích. Chúng được chuyển qua báo cáo và liên kết các dữ liệu liên quan.

3. Tệp báo cáo nhân bản (Clone report files): Nếu có nhiều báo cáo được xây dựng trên cùng một tập dữ liệu, thì việc xuất và nhập PBIX (Export/Import PBIX files) cho mỗi báo cáo sẽ dẫn đến trùng lặp các bộ dữ liệu. Do đó, cần đảm bảo chỉ xuất một PBIX cho mỗi tập dữ liệu. Đối với phần còn lại của các báo cáo được xây dựng trên tập dữ liệu, clone reports API nhân bản để sao chép phần còn lại của báo cáo

Mẹo: có thể sử dụng clone reports API nhân bản để sao chép báo cáo và trỏ nó đến một tập dữ liệu khác với cùng một lược đồ. Một trường hợp khác khi sử dụng clone API là lập lại báo cáo từ nguồn dữ liệu phát triển sang nguồn dữ liệu sản xuất, để thực hiện chỉ cần đảo ngược báo cáo.

4. Sao chép bảng điều khiển: để sao chép bảng điều khiển, trước tiên sử dụng dashboards API để nhận danh sách bảng điều khiển trong không gian làm việc nguồn. Sau đó, sử dụng thêm dashboards API để tạo bảng điều khiển trong không gian làm việc đích và sử dụng clone tile API để sao chép các ô từ nguồn sang bảng điều khiển đích, mỗi ô một lần.

Mẹo: Có thể sử dụng dashboard tile API để sao chép và trỏ nó đến một báo cáo và tập dữ liệu khác với cùng một lược đồ.

Lưu ý một số hạn chế:

– Sử dụng xuất và nhập PBIX API để sao chép bộ dữ liệu, chỉ có thể sao chép bộ dữ liệu được xây dựng trong Power BI Desktop – tức là bộ dữ liệu phát trực tuyến, mẫu, v.v. không được sao chép.
– Phải có quyền chỉnh sửa trên không gian làm việc nguồn, vì quyền chỉnh sửa được yêu cầu để xuất PBIX
Tập lệnh Power BI REST APIs không sao chép đè lên các bản sao qua các lịch trình làm mới, cảnh báo, đăng ký hoặc thành viên không gian làm việc – những thứ đó sẽ phải được tạo lại theo cách thủ công trên không gian làm việc đích

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/

One thought on “HƯỚNG DẪN SAO CHÉP CÁC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG API POWER BI REST

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *