KẾT NỐI NỀN TẢNG MỞ POWER BI VỚI BẢN XEM TRƯỚC CÔNG KHAI XMLA ENDPOINTS (PHẦN 1)

Xây dựng văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp, tổ chức đòi hỏi phải tìm cách tạo ra các mô hình ngữ nghĩa đóng vai trò là nguồn thông tin chính thống cho doanh nghiệp. Với khả năng mô hình hóa dữ liệu tinh vi trong Power BI, khách hàng đang xây dựng các mô hình ngữ nghĩa cấp doanh nghiệp trực tiếp vào bộ dữ liệu Power BI, sau đó được hiển thị trên bảng báo cáo và bảng điều khiển Power BI.

Cập nhật mới nhất sẽ được thêm bản xem trước công khai về các điểm cuối XMLA (XMLA endpoints) chỉ đọc trong Power BI Premium. Các điểm cuối XMLA (XMLA endpoints) cho phép kết nối nền tảng mở với bộ dữ liệu Power BI. Với các khả năng này, khách hàng có thể tận dụng một mô hình ngữ nghĩa một phiên bản duy nhất trên một loạt các công cụ trực quan hóa dữ liệu từ các nhà cung cấp khác nhau, bao gồm nhiều công cụ được bao phủ bởi Gartner Magic Quadrant cho Analytics và Business Intelligence Platforms.

Dịch vụ phân tích trong Power BI

Dịch vụ phân tích Azure và Dịch vụ phân tích máy chủ SQL dựa trên công nghệ BI được sử dụng bởi vô số doanh nghiệp trong hơn hai thập kỷ. Công nghệ tương tự cũng là nền tảng của Power BI và đang cung cấp năng lượng cho bộ dữ liệu của nó. Các điểm cuối XMLA cung cấp quyền truy cập vào công cụ Dịch vụ phân tích trong Power BI. Với các điểm cuối này, các công cụ Enterprise BI tương tự kết nối với Dịch vụ phân tích để quản lý vòng đời ứng dụng, quản trị, mô hình ngữ nghĩa phức tạp, gỡ lỗi và giám sát sẽ được bật với Power BI.

power bi soft 365

Tài nguyên cốt lõi Microsoft trong doanh nghiệp BI

Các điểm cuối XMLA bắt nguồn từ tài nguyên cốt lõi Microsoft trong BI doanh nghiệp, nơi định vị Power BI duy nhất để hội tụ cả doanh nghiệp và BI tự phục vụ chỉ trong một nền tảng. XMLA từ lâu đã được chấp nhận là tiêu chuẩn công nghiệp để truy cập dữ liệu trong các hệ thống phân tích và được áp dụng rộng rãi từ nhiều nhà cung cấp phần mềm.

Các công cụ máy khách hoạt động với các điểm cuối XMLA chỉ đọc
Các công cụ sau đây có thể thêm giá trị khách hàng với các điểm cuối XMLA chỉ đọc vào bộ dữ liệu Power BI:

Công cụ

Mô tả

Cài đặt

Các công cụ trực quan hóa dữ liệu của bên thứ ba

Non-Microsoft tools để sử dụng lại các mô hình ngữ nghĩa trong Power BI

Cài đặt các phiên bản mới nhất của MSOLAP từ đây

SQL Server Management Studio (SSMS)

SSMS được sử dụng để, ví dụ xem các phân vùng được tạo bằng cách làm mới tăng dần

SSMS download tại đây. Version 18.0 RC1 trở lên là bắt buộc

SQL Server Profiler

Công cụ để theo dõi và gỡ rối

Version 18.0 RC1 trở lên là bắt buộc

DAX Studio

Nguồn mở, công cụ cộng đồng để thực hiện và phân tích các truy vấn DAX đối với Dịch vụ phân tích. Những công việc đã được hoàn thành trong DAX Studio để làm việc với các điểm cuối XMLA trong Power BI.

Version 2.8.2 trở lên là bắt buộc

Báo cáo phân trang trong Power BI Premium, Power BI Report Server and SQL Server Reporting Services

Làm việc, pixel hoàn hảo, báo cáo phân trang

Sẽ được hỗ trợ trong bản phát hành sắp tới

Excel PivotTables

Phân tích tương tác truyền thống. Lưu ý đã được cung cấp bởi Analyze in Excel (phân tích trong Excel)

Version Click-to-Run sắp phát hành của Office 16.0.11326.10000 trở lên là bắt buộc

Thư viện khách ADOMD.NET cung cấp cách lập trình để thực hiện các truy vấn MDX và DAX đối với Dịch vụ phân tích cho các công cụ máy khách.
Chế độ xem quản lý động (DMV) cung cấp khả năng hiển thị của siêu dữ liệu, dòng và sử dụng tài nguyên. Tất cả các hoạt động được giới hạn tối đa, quyền quản trị cơ sở dữ liệu phân tích. Ví dụ, một số DMV hiện không thể truy cập được vì chúng yêu cầu quyền quản trị viên máy chủ Dịch vụ phân tích. SQL Profiler bị giới hạn ở mức cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ một không gian làm việc

Với các công cụ máy khách được liệt kê ở trên, sử dụng định dạng URL dưới đây để gửi không gian làm việc, như thể đó là tên máy chủ Dịch vụ Phân tích.
powerbi: //api.powerbi.com/v1.0/myorg/ [tên không gian làm việc của bạn]
myorg có thể được thay thế bằng tên người thuê (ví dụ: “mycompany.com”).
[tên không gian làm việc của bạn] phân biệt chữ hoa chữ thường và có thể bao gồm dấu cách.

Người dùng có thể dễ dàng sao chép URL không gian làm việc từ hộp thoại cài đặt không gian làm việc.

power bi soft 365

Khi sử dụng URL, tùy thuộc vào công cụ (ví dụ SQL Profiler), người dùng có thể cần chỉ định Danh mục ban đầu (Initial Catalog). Cách chỉ định Danh mục ban đầu (Initial Catalog) được hiển thị trong ví dụ sau bằng SSMS.

>>Xem thêm: Kết nối nền tảng mở Power BI với bản xem trước công khai XMLA endpoints (Phần 2)

power bi soft 365

📣📣📣

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn cụ thể về khóa học Power BI và phần mềm Power BI bản quyền

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

One thought on “KẾT NỐI NỀN TẢNG MỞ POWER BI VỚI BẢN XEM TRƯỚC CÔNG KHAI XMLA ENDPOINTS (PHẦN 1)

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *