KÍCH HOẠT DỊCH VỤ NHẬN THỨC VÀ AUTOMATED ML TRONG POWER BI PREMIUM

Dịch vụ nhận thức và Automated ML trong Power BI Premium giúp các phân tích mới có sức thuyết hơn. Với các dịch vụ nhận thức, người dùng có thể thực hiện phân tích cảm tính, kéo các cụm từ chính từ văn bản phi cấu trúc, gắn thẻ hình ảnh với nội dung của chúng và hơn thế nữa! Và với ML tự động, người dùng có thể xây dựng các mô hình học máy dự đoán, phân loại và hồi quy nhị phân của riêng mình trên dữ liệu lịch sử của mình để đưa ra dự đoán về dữ liệu mới.

Một trong những mục tiêu của dung lượng cao cấp là cung cấp cho khách hàng quyền kiểm soát chi tiết chính xác những gì được chạy trong mỗi dung lượng. Mỗi dung lượng có các tài nguyên chuyên dụng được chỉ định, tách biệt với các dung lượng khác và chỉ có thể chạy khối lượng công việc thường có sẵn theo mặc định. Vì vậy, nếu có một ứng dụng quan trọng đang chạy, quản trị viên có thể hạn chế các chức năng khác để có được hiệu suất họ cần. Để khối lượng công việc trong bản xem trước chạy trong một dung lượng, quản trị viên cần kích hoạt chúng và định cấu hình phần trăm bộ nhớ tối đa có sẵn cho nó.

Power BI AI là khối lượng công việc và phải được bật trước khi các tính năng có thể được sử dụng. Lưu ý rằng khối lượng công việc Power BI AI bao gồm các dịch vụ nhận thức và ML tự động. Tất cả các tính năng AI khác như Key Influencers và Quick Insights không yêu cầu đăng ký cấp Premium.

Quản trị viên Power BI Premium và quản trị viên dung lượng có khả năng kích hoạt khối lượng công việc của Power BI AI. Chọn thiết bị ở bảng trên cùng bên phải và nhấp vào Cổng thông tin quản trị trực tuyến.

power bi soft365.vn

Sau đó nhấp vào Cài đặt công suất trên bảng điều khiển bên trái trên trang tiếp theo:

power bi soft 365

Nhấp vào công suất nơi khối lượng công việc sẽ được kích hoạt. Trong trang trên, đó là AICapacity11:

power bi soft 365

Lưu ý rằng quản trị viên Power BI Premium có thể gán không gian làm việc cho dung lượng này sau khi được định cấu hình theo cách mình muốn.

Sau đó nhấp vào “Workloads” dưới “More Options”, bật đồng thời Dataflows và AI (bản xem trước) và đặt bộ nhớ tối đa:

power bi soft 365

ML tự động thực hiện nhiều tính toán AI trong bộ nhớ. Mặc dù bộ nhớ cần thiết phụ thuộc vào kích thước dữ liệu và nội dung, nhưng vẫn nên cung cấp một lượng bộ nhớ tự do cho khối lượng công việc AI. Thử nghiệm riêng trên bộ nhớ tối đa 5 GB hoặc cao hơn (hoặc 100% trên nút A2).

Tác động của việc cho phép mỗi khối lượng công việc là dung lượng hiện được chia sẻ – bộ nhớ được sử dụng cho một khối lượng công việc có thể không có sẵn cho những người khác.
Sau khi áp dụng, các dịch vụ nhận thức và ML tự động sẽ có sẵn trong tất cả các không gian làm việc trong khả năng cao cấp đã chọn.

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền, Power BI Premium và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *