Microsoft Power BI

NGƯỜI DÙNG KHÁCH AZURE AD B2B HIỆN CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG TRONG POWER BI ĐỂ CỘNG TÁC TỐT HƠN GIỮA CÁC TỔ CHỨC (PHẦN 1)

Để công tác tốt hơn giữa các tổ chức, người dùng khách Azure AD B2B hiện có thể chỉnh sửa, quản lý nội dung và thực hiện nhiều tác vụ khác trong không gian làm việc. Khả năng mới này sẽ cho phép phát triển nhiều mối quan hệ tổ chức, giúp cộng tác tốt hơn với người dùng Power BI.

Khi một nhà thầu cần xây dựng nội dung cho khách hàng thuê Power BI hoặc công ty con & công ty mẹ muốn trao đổi dữ liệu qua lại với nhau hay trong trường hợp hai công ty trong quá trình hợp tác, khả năng mới của Power BI giúp người dùng trong doanh nghiệp làm việc dễ dàng và hiệu quả cả về chi phí lẫn năng suất công việc.

Đồng thời, cập nhật Sử dụng Azure AD B2B với whitepaper Power BI giúp đi sâu vào chi tiết, đem lại lợi ích thực tiễn tốt nhất để người dùng tận dụng tối đa môi trường Power BI của mình.

Cài đặt quản trị người thuê mới

Cổng thông tin quản trị Power BI cho phép người dùng khách bên ngoài chỉnh sửa và quản lý nội dung trong cài đặt tổ chức – tên gọi Tenant. Theo mặc định, chế độ cài đặt này là Disable, nghĩa là người dùng bên ngoài tổ chức chỉ có thể đọc thông tin, áp dụng cho người dùng có UserType được đặt thành khách (Guest) trong Azure AD .

Tuy nhiên, cài đặt người dùng khách mới này cho phép quản trị viên Power BI chọn người dùng bên ngoài nào có thể chỉnh sửa và quản lý nội dung trong tổ chức. Khi được phép, người dùng bên ngoài có thể chỉnh sửa báo cáo, bảng điều khiển, xuất bản hoặc cập nhật ứng dụng, làm việc trong không gian làm việc và kết nối với dữ liệu mà họ có quyền sử dụng.

power bi soft 365

Để chỉnh sửa và quản lý nội dung trong tổ chức Power BI, người dùng phải có giấy phép Power BI Pro trong không gian làm việc khác với My workspace. Người dùng có thể mang giấy phép riêng của họ (BYOL) từ người thuê hoặc bạn có thể gán giấy phép Pro cho người dùng Khách trực tiếp trong đối tượng thuê của bạn. Lợi ích của phương pháp BYOL là nếu người dùng có giấy phép Pro trong người thuê của họ, họ có thể sử dụng giấy phép đó trong bất kỳ người thuê nào được họ mời.

Những người dùng này cũng có thể xem nội dung được chia sẻ với họ từ không gian làm việc trong dung lượng Power BI Premium.

Cho phép người dùng Khách đăng nhập vào Power BI của bạn

Để giúp những người dùng khách đăng nhập vào Power BI, hãy cung cấp cho họ URL đối tượng thuê (Tenant URL). Để tìm Tenant URL, hãy làm theo các bước sau.

1. Trong dịch vụ Power BI, trong menu trên cùng, chọn trợ giúp (?) sau đó chọn About Power BI.
2. Tìm giá trị bên cạnh Tenant URL. Đây là URL đối tượng bạn có thể chia sẻ với người dùng khách của mình.

power bi soft 365

Bạn nên yêu cầu người dùng Khách thêm URL tổ chức của bạn vào mục ưa thích trên Trình duyệt của họ. Nếu bạn cần phân phối liên kết tới nhiều người dùng, bạn có thể sử dụng URL tùy chỉnh trong ô bảng điều khiển để mở đối tượng thuê Power BI bên ngoài trong một cửa sổ mới. Whitepaper được đề cập trong blog này cung cấp thêm chi tiết về cách thực hiện tốt nhất.

Nếu bạn chia sẻ URL này với những người dùng Khách không được phép chỉnh sửa và quản lý nội dung, họ sẽ tiếp tục nhận được những trải nghiệm bị hạn chế. Tốt nhất là tiếp tục gửi những người dùng URL trực tiếp đến báo cáo, bảng điều khiển và ứng dụng.

>Xem thêm: Người dùng khách Azure AD B2B hiện có thể chỉnh sửa và quản lý nội dung trong Power BI để cộng tác tốt hơn giữa các tổ chức

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *