Microsoft Power BI

NGƯỜI DÙNG KHÁCH AZURE AD B2B HIỆN CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG TRONG POWER BI ĐỂ CỘNG TÁC TỐT HƠN GIỮA CÁC TỔ CHỨC (PHẦN 2)

Khi cho phép người dùng khách bên ngoài chỉnh sửa và quản lý nội dung trong tổ chức, người dùng khách được chỉ định sẽ có quyền truy cập vào Power BI tổ chức của bạn và xem bất kỳ nội dung nào họ được phép.

>> Xem thêm: Người dùng khách Azure AD B2B hiện có thể chỉnh sửa và quản lý nội dung trong Power BI để cộng tác tốt hơn giữa các tổ chức (phần 1)

Người dùng khách có thể làm gì trong Power BI tổ chức của bạn

Khi cho phép người dùng khách bên ngoài chỉnh sửa và quản lý nội dung trong tổ chức, người dùng khách được chỉ định sẽ có quyền truy cập vào Power BI tổ chức của bạn và xem bất kỳ nội dung nào họ được phép. Họ có thể truy cập Trang chủ, duyệt và đóng góp nội dung vào các không gian làm việc, cài đặt các ứng dụng có trong danh sách truy cập và có My workspace. Họ có thể tạo hoặc là Quản trị viên của không gian làm việc sử dụng trải nghiệm không gian làm việc mới. Sử dụng quyền và cài đặt Power BI’s tenant, để giới hạn những gì người dùng Khách này có thể làm nếu bạn cần hạn chế trải nghiệm của họ.

Khi người dùng Khách được kích hoạt Edit and Manage (Chỉnh sửa và Quản lý) nội dung truy cập Tenant URL được hiển thị ở trên, họ sẽ được cung cấp Power BI Home trong tổ chức của bạn. Họ sẽ nhận được biểu tượng User ở trên cùng bên phải như một thành viên tổ chức. Họ nhận được My workspace nơi họ có thể tải lên và chia sẻ nội dung của riêng mình.

power bi soft 365

Để tải lên hoặc cập nhật các báo cáo được ủy quyền của Power BI Desktop (tệp PBIX), người dùng khách phải sử dụng trải nghiệm Get Data experience in the Power BI Service (Nhận dữ liệu trong Dịch vụ Power BI). Họ có thể chọn Tệp và sau đó tải tệp lên dịch vụ.

Mặc dù hầu hết các trải nghiệm đều có sẵn cho những người dùng Khách này, nhưng có một số trải nghiệm không được hỗ trợ, cụ thể:

– Xuất bản trực tiếp từ Power BI Desktop sang dịch vụ Power BI
– Người dùng khách không thể sử dụng Power BI Desktop để kết nối với bộ dữ liệu dịch vụ trong dịch vụ Power BI
– Không gian làm việc cổ điển được gắn với Nhóm Office 365: Người dùng khách không thể tạo hoặc là Quản trị viên của các không gian làm việc này. Họ có thể là thành viên. Giới hạn này không áp dụng cho không gian làm việc trải nghiệm không gian làm việc mới.
– Gửi lời mời ad-hoc không được hỗ trợ từ danh sách truy cập không gian làm việc
– Power BI Publisher cho Excel không được hỗ trợ cho người dùng khách
– Người dùng khách không thể cài đặt Power BI Gateway (Cổng Power BI) và kết nối nó với tổ chức của bạn
– Người dùng khách không thể cài đặt ứng dụng xuất bản cho toàn bộ tổ chức. Thêm người dùng Khách vào danh sách truy cập ứng dụng trực tiếp hoặc thông qua một nhóm bảo mật.
– Người dùng khách không thể sử dụng, tạo, cập nhật hoặc cài đặt gói nội dung tổ chức
– Người dùng khách không thể sử dụng Analyze in Excel (Phân tích trong Excel)
– Người dùng khách không thể @mentioned trong nhận xét
– Người dùng khách không thể sử dụng Subscriptions
– Người dùng khách nên có tài khoản cơ quan hoặc trường học. Người dùng khách sử dụng tài khoản Cá nhân sẽ gặp nhiều hạn chế hơn do hạn chế đăng nhập.

Xem xét bổ sung

Theo mặc định, người dùng Khách Power BI được quản trị viên Azure Active Directory kiểm soát và phải tuân theo các hạn chế đối với trải nghiệm của họ. Nếu người dùng khách muốn sở hữu, chia sẻ nội dung với người khác và quản lý không gian làm việc dưới dạng Quản trị viên không gian làm việc, bạn nên thay đổi quyền Guest users permissions are limited trong Azure AD để cho phép những người dùng này sử dụng People Pickers (trình chọn người).

Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này bằng cách:
– Mở Cổng thông tin Azure (https://portal.azure.com)
– Mở Azure Active Directory
– Chọn User Settings
– Chọn Manage external collaboration settings (Quản lý cài đặt cộng tác bên ngoài)

power bi soft 365

Dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp Business Intelligence Power BI của Microsoft tại TSG SOFT365 sẽ mang đến cho khách hàng cái nhìn toàn diện và trực quan nhất về hoạt động của doanh nghiệp, qua đó đưa ra các quyết định chính xác hơn để phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Sử dụng dịch vụ BI của TSG, khách hàng sẽ được tư vấn và hỗ trợ tận tình, phù hợp với nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp.
Khẳng định mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, cân bằng giữa chi phí và nhu cầu của doanh nghiếp để đem tới lợi ích lớn nhất cho khách hàng. Mang lại lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Power BI là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.
SOFT365 có thể hỗ trợ trong việc giúp xác định các yêu cầu kinh doanh, phạm vi kinh doanh, hợp nhất các nguồn dữ liệu, tích hợp dữ liệu và quản lý dữ liệu, thiết kế ứng dụng BI, triển khai và dịch vụ đào tạo.

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

One thought on “NGƯỜI DÙNG KHÁCH AZURE AD B2B HIỆN CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG TRONG POWER BI ĐỂ CỘNG TÁC TỐT HƠN GIỮA CÁC TỔ CHỨC (PHẦN 2)

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *