PHÁT HÀNH TRÌNH TẠO BÁO CÁO PHÂN TÍCH POWER BI

Việc phát hành của Power BI Report Builder cho phép người dùng viết báo cáo theo dõi. Bạn có thể tải miễn phí ứng dụng tại đây.

power bi soft 365

Ứng dụng này sẽ đóng vai trò là trải nghiệm tác giả chính cho các báo cáo được phân trang trong dịch vụ Power BI trong tương lai. Bằng cách tạo một công cụ soạn thảo mới cho các báo cáo được phân trang trong Power BI, tách biệt với Dịch vụ trình tạo báo cáo SQL Server (SQL Server Reporting Services Report Builder), Power BI Report Builder cung cấp trải nghiệm quen thuộc, nhưng cụ thể tối ưu hóa để xuất bản lên Dịch vụ Power BI.

Trình tạo báo cáo Power BI cho phép bạn:

– Sử dụng Trình tạo báo cáo để nhanh chóng thêm các mục báo cáo, bảng khởi chạy, biểu đồ và trình hướng dẫn bản đồ và định dạng dữ liệu báo cáo của bạn.
– Thêm dữ liệu từ các nhà cung cấp dữ liệu tích hợp.
– Tạo và sử dụng các tham số báo cáo và các tính năng tương tác khác.
– Xem trước báo cáo ở định dạng HTML hoặc in.
– Xuất báo cáo sang các định dạng tệp như Microsoft Excel hoặc PDF.
– Lưu báo cáo
Trong bản cập nhật trong tương lai, bạn sẽ có thể đồng thời mở và xuất bản từ/đến (from/to) Dịch vụ Power BI

Tải xuống ứng dụng Power BI Report Builder

Để tải xuống và cài đặt Trình tạo báo cáo, bạn có thể nhấp vào biểu tượng COG trong thanh tiêu đề của trang web Power BI và chọn tùy chọn Trình tạo báo cáo.

power bi soft 365

Kết nối với nguồn dữ liệu

Với những người được hỗ trợ trong dịch vụ Power BI, danh sách các nguồn dữ liệu có sẵn trong Trình tạo báo cáo Power BI sẽ bị giới hạn. Bao gồm:
– Bộ dữ liệu cao cấp Power BI thông qua kết nối XMLA (sử dụng tùy chọn kết nối Dịch vụ phân tích máy chủ SQL)
– Oracle (Bản xem trước)
– Teradata (Bản xem trước)

Tạo báo cáo

Sau khi kết nối và tạo bộ dữ liệu của mình, khách hàng trải nghiệm tạo báo cáo hoạt động giống như trong các công cụ soạn thảo hiện tại cho Dịch vụ báo cáo SQL Server. Chúng tôi đã thực hiện các bước Để đảm bảo các báo cáo được tạo sẽ hoạt động trong dịch vụ Power BI như mong đợi, các tính năng không được lên kế hoạch để được hỗ trợ sẽ ẩn đi hoặc làm mờ đi những tính năng chưa kích hoạt (ví dụ như báo cáo con).

Định dạng tệp

Đối với người dùng không quen thuộc với các báo cáo được phân trang, định dạng tệp được sử dụng là phần mở rộng RDL. Không giống như các báo cáo Power BI Desktop, không có dữ liệu báo cáo thực tế nào được lưu trữ trong báo cáo đã lưu của người dùng. Thay vào đó là báo cáo được lưu trong tệp, bao gồm thông tin kết nối, chi tiết bố cục, v.v.

Tải lên Power BI

Sau khi lưu tệp RDL, người dùng có thể chuyển đến màn hình Nhận dữ liệu trong dịch vụ.

Hạn chế

Trọng tâm của bản phát hành Power BI Report Builder ban đầu xoay quanh việc tạo và chỉnh sửa Báo cáo được phân loại mới được xây dựng riêng cho dịch vụ Power BI, vì vậy không thể kết nối với các phiên bản SSRS hiện tại của người dùng từ Trình tạo báo cáo Power BI để mở hoặc lưu báo cáo. Nhiều người dùng sẽ tìm kiếm cách đơn giản nhất để chuyển nội dung hiện có của họ sang Power BI.

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/

One thought on “PHÁT HÀNH TRÌNH TẠO BÁO CÁO PHÂN TÍCH POWER BI

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *