Microsoft Power BI

POWER BI PREMIUM

Khả năng vô tận với Power BI Premium

Power BI Premium mang lại cho bạn hiệu suất nhất quán hơn, hỗ trợ cho khối lượng dữ liệu lớn và tính linh hoạt của nền tảng BI tự phục vụ và doanh nghiệp hợp nhất cho mọi người trong tổ chức của bạn.

Chia sẻ dễ dàng

Với đối tượng rộng, Power BI Premium cho phép bạn phân phối, chia sẻ trang tổng quan, báo cáo và nội dung khác một cách rộng rãi mà không phải mua giấy phép cá nhân cho từng người nhận — cho dù họ ở trong hay ngoài tổ chức của bạn. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Tăng kỳ vọng

Nhận được hiệu suất của tổ chức, bộ phận hoặc nhu cầu của nhóm – với khả năng cao hơn trong dịch vụ Power BI được phân bổ dành riêng cho bạn. Bạn sẽ có thể xuất bản bộ dữ liệu tối đa 10 GB và làm mới tối đa 48 lần mỗi ngày.

Triển khai theo cách của bạn

Chọn Power BI trong cloud và triển khai ở các khu vực cụ thể trên toàn cầu. Hoặc giữ báo cáo tại chỗ với máy chủ báo cáo Power BI — với sự linh hoạt để chuyển sang cloud theo tốc độ của bạn. Tìm hiểu thêm tại đây.

Thống nhất dịch vụ và tổ chức BI

Cung cấp BI hiện đại cho người dùng cuối với các loại báo cáo linh hoạt, định dạng phân phối và tùy chọn nhúng. Và đó là tất cả trên một nền tảng với quản trị trung ương, an ninh và quản lý. Tìm hiểu thêm tại đây.

Đẩy nhanh quá trình ra quyết định khi mọi người đều có quyền truy cập vào thông tin chi tiết

  • Cho phép bất cứ ai khác cho dù họ có ở trong hay ngoài tổ chức của bạn để xem tất cả nội dung Power BI bao gồm các báo cáo được phân trang và tương tác mà không cần mua giấy phép riêng lẻ.
  • Tùy chọn triển khai phù hợp nhất với tổ chức của bạn, với báo cáo tại chỗ thông qua Máy chủ Báo cáo Power BI và lựa chọn khu vực địa lý để triển khai đám mây.
  • Quy mô khi nhu cầu của bạn tăng lên với cơ sở hạ tầng đám mây chuyên dụng cho phép bạn kiểm soát hiệu suất.

Mở khóa dữ liệu lớn với chuẩn bị dữ liệu độc lập

  • Tìm dữ liệu bạn cần bằng cách sử dụng các trình kết nối dựng sẵn cho các dịch vụ phổ biến như Dynamics 365, Kho dữ liệu Azure SQL, Salesforce.com, Excel và SharePoint.
  • Trao quyền cho các nhà phân tích kinh doanh để ăn nhập, biến đổi và làm phong phú dữ liệu lớn thông qua trải nghiệm Power Query quen thuộc mà không cần phát triển các kỹ năng chuyên môn hoặc dựa vào người khác.
  • Chuẩn bị dữ liệu một lần và sau đó sử dụng lại trên nhiều mô hình Power BI để tăng hiệu quả và độ chính xác.

Đơn giản hóa việc quản lý và truy cập dữ liệu

  • Đáp ứng yêu cầu cư trú dữ liệu bằng cách triển khai ở bất kỳ khu vực nào bạn chọn, kể các các nền tảng lưu trữ công cộng
  • Quyết định cách tốt nhất để người dùng xem và cộng tác thông qua các loại báo cáo linh hoạt, định dạng phân phối và tùy chọn nhúng.
  • Giảm nhẹ gánh nặng CNTT với công cụ BI thống nhất bao gồm quản trị trung tâm, bảo mật và quản lý trên tất cả người dùng trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Hãy để TSG mang hiện đại hóa giải pháp phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn!