Microsoft Power BI

POWER BI REPORT SERVER

Power BI Report Server là giải pháp tại chỗ để báo cáo dữ liệu với sự linh hoạt. Nó được tích hợp Power BI Premium để người dùng có thể di chuyển lên đám mây các báo cáo dữ liệu của mình.

Xuất bản báo cáo Power BI tại chỗ

Máy chủ báo cáo cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các báo cáo tương tác, phong phú và khả năng báo cáo doanh nghiệp của Dịch vụ báo cáo SQL Server. Khám phá dữ liệu trực quan và nhanh chóng khám phá các mẫu để đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn. Đồng thời, tạo các báo cáo phân trang hoàn hảo pixel cho nhu cầu kinh doanh. Người dùng cũng có khả năng tự tin mở rộng quy mô cho hàng ngàn người dùng vì Máy chủ Báo cáo Power BI dựa trên nền tảng cấp doanh nghiệp đã được chứng minh.

Tạo báo cáo

Tạo báo cáo đẹp với Power BI Desktop. Khám phá dữ liệu trực quan với khung vẽ kéo thả tự do và trực quan hóa dữ liệu hiện đại.

Xuất bản lên máy chủ báo cáo Power BI

Xuất bản báo cáo trực tiếp lên Máy chủ Báo cáo Power BI. Sắp xếp các báo cáo trong các thư mục, quản lý truy cập và cập nhật khi cần thiết.

Phân phối trên các thiết bị

Chia sẻ báo cáo để người dùng trên web và trên các thiết bị di động để đáp ứng một loạt các nhu cầu kinh doanh.

Power BI Report Server là một phần của Power BI Premium

Power BI Premium, với Power BI Report Server, là một giải pháp hoàn chỉnh. Power BI Premium cung cấp dung lượng chuyên dụng trong đám mây và nâng cao hiệu suất mà không yêu cầu giấy phép theo người dùng cho các báo cáo tiêu thụ đó. Và, nó bao gồm Power BI Report Server để báo cáo tại chỗ.

Hãy để TSG mang hiện đại hóa giải pháp phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn!

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *