Microsoft Power BI

SỬ DỤNG TÍNH NĂNG Q&A TRONG POWER BI ĐỂ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

Q&A là một tính năng rất thông minh của Power BI, áp dụng trí tuệ nhân tạo. Nó có thể xuất ra kết quả dữ liệu bạn muốn chỉ bằng cách đặt câu hỏi. Để khám phá thêm tính năng này, bạn cần sở hữu bộ bản quyền Power BI tại TSG. Tìm hiểu thêm các chính sách về giá và các version Power BI bản quyền của chúng tôi.

Q&A trong Power BI là gì?

Đôi khi, cách nhanh nhất để nhận câu trả lời từ dữ liệu của bạn là đặt câu hỏi. Ví dụ: “tổng doanh thu năm 2020”

Sử dụng tính năng Q&A để khám phá dữ liệu bằng khả năng trực quan, ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời dưới dạng biểu đồ và đồ thị. Tính năng này chỉ cung cấp các kết quả về dữ liệu trong bộ dữ liệu Power BI.

Q&A sử dụng hình ảnh trực quan nào?

Tính năng Q&A sẽ chọn ra biểu đồ hoặc đồ thị dựa trên dữ liệu đang được hiển thị để trả lời cho câu hỏi của bạn. Đôi khi, dữ liệu trong tập dữ liệu cơ bản được xác định là một loại hoặc danh mục nhất định và điều này giúp Q&A biết cách hiển thị nó. Ví dụ: Nếu dữ liệu xác định là dạng ngay (date type) thì nó có khả năng sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ đường.

Bạn cũng có thể cho Q&A biết nên hiển thị hình ảnh nào bằng cách thêm câu hỏi. Nhưng không phải lúc nào Q&A cũng có thể hiển thị dữ liệu bằng kiểu trực quan mà bạn yêu cầu. Nó sẽ nhắc bạn với danh sách các kiểu trực quan khả dụng.

Sử dụng Q&A ở đâu?

Bạn sẽ tìm thấy Q&A trên trang tổng quan (dashboard) trong Power BI service và ở cuối trang tổng quan trên Power BI mobile. Trên trang báo cáo của người khác trừ khi các designer cung cấp cho bạn quyền chỉnh sửa bạn mới có thể sử dụng Q&A để khám phá dữ liệu nhưng không thể lưu bất kỳ hình ảnh trực quan nào được tạo bằng Q&A cả.

Q&A trên Dashboard

Tính năng Power BI Q&A chỉ khả dụng khi người dùng có giấy bản quyền Pro hoặc Premium. Đến thời điểm hiện tại, Power BI Q&A chỉ hỗ trợ trả lời truy vấn ngôn ngữ tự nhiên được hỏi bằng tiếng Anh.

Khi sử dụng tính năng này, bạn sẽ được trải nghiệm sự tương tác và nhanh chóng, được hỗ trợ bởi bộ nhớ trong và phản hồi kết quả gần như ngay lập tức.

Q&A trong báo cáo Power BI

Trong báo cáo Power BI, có một loại hình ảnh tương tác cụ thể được gọi là hình ảnh Q&A. Khi người làm báo cáo thêm hình ảnh trực quan này vào báo cáo thì người dùng cuối báo cáo có thể đặt câu hỏi và tạo báo cáo mới thể hiện cho câu hỏi đó. Hình ảnh Q&A hoạt động giống như các hình ảnh khác trong báo cáo, nó có thể được lọc chéo/đánh dấu chéo và cũng hộ trợ bookmark và nhận xét.

Bạn có thể xác định một hình ảnh Q&A bằng hộp câu hỏi của nó ở trên cùng. Đây là nơi bạn sẽ nhập câu hỏi. Hình ảnh Q&A có thể được sử dụng lặp đi lặp lại để đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn. Khi bạn thoát khỏi báo cáo, hình ảnh Q&A sẽ đặt lại về mặc định.

Microsoft luôn biết cách làm hài lòng khách hàng khi thêm vào những phần mềm của mình hàng loạt các tính năng hữu ích. Power BI là đại diện hàng đầu của hãng trong công cuộc chinh phục phân tích dữ liệu với hàng loạt các tính năng thông minh, giúp người dùng thực hiện dễ dàng đem lại hiệu quả nhanh chóng. Để có thể làm báo cáo dễ dàng, đẹp mắt như các chuyên gia bạn hãy sở hữu phần mềm Power BI bản quyền tại TSG. Chúng tôi đảm bảo tư vấn chính xác, đưa ra lựa chọn gói Power BI bản quyền phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Ngoài ra, TSG còn hỗ trợ khách hàng cung cấp các khóa học đào tạo Power BI từ đơn giản đến nâng cao, với lộ trình bài bản và học tập với các chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Tìm hiểu thêm về các khóa đào tạo Power BI tại TSG.

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *