Microsoft Power BI

ĐÀO TẠO POWER BI | THIẾT LẬP CẤU HÌNH CẢNH BÁO DỮ LIỆU

Trong bài viết này SOFT 365 sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập cấu hình cảnh báo dữ liệu khi sử dụng phần mềm Power BI bản quyền. Tham gia khóa đào tạo Power BI tại SOFT365 để hiểu rõ hơn được cách sử dụng các tính năng của Power BI. Thiết lập cấu hình [...]