Microsoft Power BI

KHÓA HỌC POWER BI | HƯỚNG DẪN TẠO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC MỚI TRONG POWER BI

Khi tham gia các khóa học Power BI tại TSG bạn có thể chạm tới những trải nghiệm chân thực nhất với quá trình áp dụng Power BI bản quyền vào hoạt động trong doanh nghiệp. Đặc biệt với các chuyên gia giàu kinh nghiệm thông qua nhiều năm làm việc trực tiếp với hãng [...]