Microsoft Power BI

PHÁT HÀNH TRÌNH TẠO BÁO CÁO PHÂN TÍCH POWER BI

Việc phát hành của Power BI Report Builder cho phép người dùng viết báo cáo theo dõi. Bạn có thể tải miễn phí ứng dụng tại đây. Ứng dụng này sẽ đóng vai trò là trải nghiệm tác giả chính cho các báo cáo được phân trang trong dịch vụ Power BI trong tương lai. [...]

POWER BI DESKTOP

Power BI là một trong những nền tảng cho doanh nghiệp được Microsoft nghiên cứu và phát triển bên cạnh các nền tảng khác như PowerApp hay Microsoft Flow. Power BI là bộ công cụ phân tích kinh doanh cung cấp thông tin chi tiết trong toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp. Kết nối với […]