Microsoft Power BI

HỖ TRỢ POWER BI MOBILE VỚI NGƯỜI DÙNG KHÁCH AZURE AD B2B

Với bản cập nhật ứng dụng Power BI Mobile mới nhất, người dùng di động có thể truy cập nội dung Power BI được chia sẻ với họ từ các tổ chức bên ngoài (còn gọi là Power BI B2B). Giới thiệu Một doanh nghiệp sản xuất ô tô làm việc với đa dạng nhà [...]

KÍCH HOẠT DỊCH VỤ NHẬN THỨC VÀ AUTOMATED ML TRONG POWER BI PREMIUM

Dịch vụ nhận thức và Automated ML trong Power BI Premium giúp các phân tích mới có sức thuyết hơn. Với các dịch vụ nhận thức, người dùng có thể thực hiện phân tích cảm tính, kéo các cụm từ chính từ văn bản phi cấu trúc, gắn thẻ hình ảnh với nội dung của [...]

PHÁT HÀNH TRÌNH TẠO BÁO CÁO PHÂN TÍCH POWER BI

Việc phát hành của Power BI Report Builder cho phép người dùng viết báo cáo theo dõi. Bạn có thể tải miễn phí ứng dụng tại đây. Ứng dụng này sẽ đóng vai trò là trải nghiệm tác giả chính cho các báo cáo được phân trang trong dịch vụ Power BI trong tương lai. [...]

SAO CHÉP KHÔNG GIAN LÀM VIỆC POWER BI VỚI CÁC LỆNH GHÉP NGẮN POWER BI

Bằng cách sử dụng các lệnh ghép ngắn quản lý Power BI (Power BI management cmdlets) có tên gọi Power BI REST API , khách hàng có thể tự động hóa người dùng thông thường và các tác vụ quản trị với độ phức tạp ít hơn đáng kể.

HƯỚNG DẪN SAO CHÉP CÁC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG API POWER BI REST

Khi Power BI phát triển, nhóm Power BI muốn trao quyền cho người dùng, cho phép dễ dàng tự động hóa các tác vụ quan trọng nhưng có thể lặp lại để họ chủ động tìm hiểu thông tin và hành động kịp thời. Với mục tiêu này, nhóm Power BI đã tiếp tục phát […]

THÔNG BÁO TÍNH NĂNG CHUNG (GA) & ROADMAP CỦA POWER BI HOME

Khi các tổ chức triển khai phát triển Power BI và đa dạng hóa dữ liệu, sự phong phú của thông tin này khiến việc sử dụng các công cụ để tìm kiếm và sắp xếp nội dung liên quan trở nên vô cùng quan trọng.

THIẾT KẾ ĐIỀU HƯỚNG TÙY CHỈNH CHO CÁC ỨNG DỤNG POWER BI

Trải nghiệm điều hướng ứng dụng mới mang lại cho nhóm báo cáo khả năng tùy chỉnh điều hướng cho người dùng cuối, để họ có thể tìm thấy nội dung nhanh chóng và liên kết giữa các báo cáo và bảng điều khiển khác nhau. Đồng thời, cập nhật Power BI lần này đưa […]

QUẢN LÝ HÌNH ẢNH POWER BI TRONG DOANH NGHIỆP (PHẦN 2)

Do chính sách hoặc sở thích cá nhân, quản trị viên Power BI là người quyết định có thể mở rộng hành vi mặc định hoặc hạn chế việc sử dụng chỉ các hình ảnh bên ngoài trong doanh nghiệp, tổ chức. Quản trị viên có thể mở rộng quyền truy cập trong hành vi […]

THÔNG BÁO NEW AI VÀ TÍNH NĂNG DOANH NGHIỆP MỚI CHO POWER BI (PHẦN 2)

Hôm nay chúng tôi sẽ thông báo về tính khả dụng chung của Dịch vụ nhận thức Azure (Azure Cognitive Services) và tích hợp dữ liệu Azure ML, cung cấp cho các nhà phân tích của chúng tôi một bộ công cụ các chức năng AI mạnh mẽ trên Power BI.

GIỚI THIỆU VAI TRÒ VIEWER MỚI CHO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC POWER BI

Vai trò Viewer (Viewer Role) trên Power BI đã bắt đầu được triển khai cho trải nghiệm không gian làm việc mới, hoàn hảo cho người dùng cần xem nội dung trong không gian làm việc mà không có khả năng sửa đổi.