Microsoft Power BI

POWER BI EMBEDDED

Nhanh chóng cung cấp các báo cáo, bảng điều khiển và phân tích hướng tới khách hàng trong các ứng dụng của riêng bằng cách sử dụng và gắn nhãn hiệu Power BI làm tài khoản của riêng bạn. Giảm tài nguyên dành cho nhà phát triển bằng cách tự động hóa việc giám sát, […]