Microsoft Power BI

THÔNG BÁO NEW AI VÀ TÍNH NĂNG DOANH NGHIỆP MỚI CHO POWER BI (PHẦN 2)

Hôm nay chúng tôi sẽ thông báo về tính khả dụng chung của Dịch vụ nhận thức Azure (Azure Cognitive Services) và tích hợp dữ liệu Azure ML, cung cấp cho các nhà phân tích của chúng tôi một bộ công cụ các chức năng AI mạnh mẽ trên Power BI.

GIỚI THIỆU VAI TRÒ VIEWER MỚI CHO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC POWER BI

Vai trò Viewer (Viewer Role) trên Power BI đã bắt đầu được triển khai cho trải nghiệm không gian làm việc mới, hoàn hảo cho người dùng cần xem nội dung trong không gian làm việc mà không có khả năng sửa đổi.

KHÓA HỌC POWER BI NÂNG CAO

Đào tạo Power BI cơ bản và chuyên sâu tại TSG Khóa đào tạo Microsoft Power BI của TSG sẽ mang giúp bạn đạt được những kiến thức chuyên môn về các dịch vụ phân tích kinh doanh. Với khóa học của TSG, bạn sẽ nắm vững những khái niệm về Power BI Desktop, Data [...]