Microsoft Power BI

KẾT NỐI NỀN TẢNG MỞ POWER BI VỚI BẢN XEM TRƯỚC CÔNG KHAI XMLA ENDPOINTS (PHẦN 2)

Cập nhật mới nhất sẽ được thêm bản xem trước công khai về các điểm cuối XMLA (XMLA endpoints) chỉ đọc trong Power BI Premium. Các điểm cuối XMLA (XMLA endpoints) cho phép kết nối nền tảng mở với bộ dữ liệu Power BI. Với các khả năng này, khách hàng có thể tận dụng [...]

KẾT NỐI NỀN TẢNG MỞ POWER BI VỚI BẢN XEM TRƯỚC CÔNG KHAI XMLA ENDPOINTS (PHẦN 1)

Xây dựng văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp, tổ chức đòi hỏi phải tìm cách tạo ra các mô hình ngữ nghĩa đóng vai trò là nguồn thông tin chính thống cho doanh nghiệp. Với khả năng mô hình hóa dữ liệu tinh vi trong Power BI, khách hàng đang xây dựng các mô [...]

KÍCH HOẠT DỊCH VỤ NHẬN THỨC VÀ AUTOMATED ML TRONG POWER BI PREMIUM

Dịch vụ nhận thức và Automated ML trong Power BI Premium giúp các phân tích mới có sức thuyết hơn. Với các dịch vụ nhận thức, người dùng có thể thực hiện phân tích cảm tính, kéo các cụm từ chính từ văn bản phi cấu trúc, gắn thẻ hình ảnh với nội dung của [...]

CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ CHO BỘ ĐỆM POWER BI LÀM MỚI TỪ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH AZURE

Báo cáo Power BI Live Connect cho phép bộ dữ liệu của dịch vụ Power BI lưu trữ được trong Dịch vụ phân tích Azure (Azure AS) hoặc Dịch vụ phân tích máy chủ SQL (SSAS). Khả năng tương tác báo cáo có thể được tăng cường bởi Power BI duy trì lưu trữ dữ [...]

TÓM TẮT NEW POWER BI PREMIUM VÀ SỐ LIỆU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CÓ SẴN TRONG CỔNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ

Trải nghiệm tóm tắt số liệu cấp cao mới trong Cổng thông tin quản trị Power BI thay thế bốn ô tóm tắt trước đây: CPU, Memory thrashing, Memory usage và DirectQuery với nhiều số liệu tóm tắt trong 7 ngày qua. Những dữ liệu thu được hỗ trợ quản trị viên trong việc đưa [...]

GIỚI THIỆU VAI TRÒ VIEWER MỚI CHO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC POWER BI

Vai trò Viewer (Viewer Role) trên Power BI đã bắt đầu được triển khai cho trải nghiệm không gian làm việc mới, hoàn hảo cho người dùng cần xem nội dung trong không gian làm việc mà không có khả năng sửa đổi.

CÀI ĐẶT MỚI CỦA DUNG LƯỢNG POWER BI PREMIUM CHO PHÉP KIỂM SOÁT NHIỀU BỘ DỮ LIỆU HƠN

Năm cài đặt mới về dung lượng Power BI Premium đã có sẵn, với các giá trị mặc định. Quản trị viên có thể xem xét và ghi đè mặc định theo sở thích của họ để bảo vệ tốt hơn khỏi các sự cố và phòng tránh trước khi chúng phát sinh. Với việc […]

POWER BI PREMIUM

Khả năng vô tận với Power BI Premium Power BI Premium mang lại cho bạn hiệu suất nhất quán hơn, hỗ trợ cho khối lượng dữ liệu lớn và tính linh hoạt của nền tảng BI tự phục vụ và doanh nghiệp hợp nhất cho mọi người trong tổ chức của bạn.