Microsoft Power BI

TRUY CẬP REPORT SERVER TẠI CHỖ TỪ ỨNG DỤNG POWER BI MOBILE VỚI PROXY ỨNG DỤNG AZURE ACTIVE DIRECTORY

Sự hợp tác Azure Active Directory tích hợp các ứng dụng di động Power BI với Proxy ứng dụng Azure Active Directory (AAD) để kết nối các báo cáo của người dùng từ ứng dụng di động mà không cần phải thiết lập cấu hình tại chỗ phức tạp. Nhờ đó, người dùng Power BI […]