Microsoft Power BI

ĐIỀU CHỈNH HELP VÀ SUPPORT CHO NGƯỜI DÙNG POWER BI

Power BI hiện có thể giúp các khách hàng doanh nghiệp tổ chức giải quyết những khó khăn này bằng cách tùy chỉnh các liên kết trợ giúp và hỗ trợ trong menu trợ giúp Power BI để hướng người dùng trong doanh nghiệp đến nội dung cụ thể Để đảm bảo năng suất và [...]

TÍNH NĂNG POWER BI MULTI GEO GENERAL

Với Multi Geo GA, quý khách hàng có thể mở rộng đối tượng thuê Power BI của mình để lưu trữ dữ liệu người dùng trong các khu vực địa lý trong Microsoft Trust Center, ngoại trừ Power BI Đức, Power BI China do 21Vianet hoặc Power BI điều hành cho Chính phủ Hoa Kỳ.

NGƯỜI DÙNG KHÁCH AZURE AD B2B HIỆN CÓ THỂ CHỈNH SỬA VÀ QUẢN LÝ NỘI DUNG TRONG POWER BI ĐỂ CỘNG TÁC TỐT HƠN GIỮA CÁC TỔ CHỨC (PHẦN 1)

Để công tác tốt hơn giữa các tổ chức, người dùng khách Azure AD B2B hiện có thể chỉnh sửa, quản lý nội dung và thực hiện nhiều tác vụ khác trong không gian làm việc. Khả năng mới này sẽ cho phép phát triển nhiều mối quan hệ tổ chức, giúp cộng tác tốt [...]

HƯỚNG DẪN TẠO BÁO CÁO ĐA BIẾN TRONG POWER BI

Có rất nhiều cách để tạo báo cáo đa biến trong Power BI như sử dụng Hình ảnh tùy chỉnh, trong bài viết này, Soft365 sẽ tập trung vào phương pháp Dấu trang. >>Xem thêm: Báo cáo đa biến Power BI là gì và lợi ích của nó? 1. Bắt đầu xây dựng hình ảnh [...]

BÁO CÁO ĐA BIẾN POWER BI LÀ GÌ VÀ LỢI ÍCH CỦA NÓ?

Báo cáo Power BI đa biến số (còn được gọi là bội số nhỏ) sử dụng một loạt các hình ảnh có cùng số liệu và cùng tỷ lệ nhưng hiển thị các phân vùng khác nhau của dữ liệu. Lợi ích của báo cáo đa biến Power BI là cho phép người dùng báo [...]

TẠO MÔ HÌNH MACHINE LEARNING TRONG POWER BI

Bản xem trước Automated Machine Learning (AutoML) của Dataflows cho phép các nhà phân tích kinh doanh xây dựng các mô hình học máy bằng các nhấp chuột, không cần mã, chỉ sử dụng các kỹ năng báo cáo Power BI của họ. Power BI Dataflows cung cấp công cụ ETL đơn giản và mạnh [...]

KÍCH HOẠT DỊCH VỤ NHẬN THỨC VÀ AUTOMATED ML TRONG POWER BI PREMIUM

Dịch vụ nhận thức và Automated ML trong Power BI Premium giúp các phân tích mới có sức thuyết hơn. Với các dịch vụ nhận thức, người dùng có thể thực hiện phân tích cảm tính, kéo các cụm từ chính từ văn bản phi cấu trúc, gắn thẻ hình ảnh với nội dung của [...]

PHÁT HÀNH TRÌNH TẠO BÁO CÁO PHÂN TÍCH POWER BI

Việc phát hành của Power BI Report Builder cho phép người dùng viết báo cáo theo dõi. Bạn có thể tải miễn phí ứng dụng tại đây. Ứng dụng này sẽ đóng vai trò là trải nghiệm tác giả chính cho các báo cáo được phân trang trong dịch vụ Power BI trong tương lai. [...]

CÀI ĐẶT QUẢN TRỊ CHO BỘ ĐỆM POWER BI LÀM MỚI TỪ DỊCH VỤ PHÂN TÍCH AZURE

Báo cáo Power BI Live Connect cho phép bộ dữ liệu của dịch vụ Power BI lưu trữ được trong Dịch vụ phân tích Azure (Azure AS) hoặc Dịch vụ phân tích máy chủ SQL (SSAS). Khả năng tương tác báo cáo có thể được tăng cường bởi Power BI duy trì lưu trữ dữ [...]

TÓM TẮT NEW POWER BI PREMIUM VÀ SỐ LIỆU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CÓ SẴN TRONG CỔNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ

Trải nghiệm tóm tắt số liệu cấp cao mới trong Cổng thông tin quản trị Power BI thay thế bốn ô tóm tắt trước đây: CPU, Memory thrashing, Memory usage và DirectQuery với nhiều số liệu tóm tắt trong 7 ngày qua. Những dữ liệu thu được hỗ trợ quản trị viên trong việc đưa [...]