TÍNH NĂNG POWER BI MULTI GEO GENERAL

Với Multi Geo GA, quý khách hàng có thể mở rộng đối tượng thuê Power BI của mình để lưu trữ dữ liệu người dùng trong các khu vực địa lý trong Microsoft Trust Center, ngoại trừ Power BI Đức, Power BI China do 21Vianet hoặc Power BI điều hành cho Chính phủ Hoa Kỳ.

Multi Geo cũng có thể cải thiện hiệu suất làm mới bộ dữ liệu trong các điều kiện nhất định. Các nguồn dữ liệu phải dựa trên đám mây và các bộ dữ liệu nên được lưu trữ trong các không gian làm việc được lưu trữ trên các dung lượng chuyên dụng nằm gần với các nguồn dữ liệu dựa trên đám mây.

Các bộ dữ liệu yêu cầu truy cập nguồn dữ liệu tại cơ sở thông qua cổng dữ liệu tại chỗ Power BI để làm mới, sẽ không thấy sự cải thiện về hiệu suất làm mới dữ liệu do dữ liệu truyền qua sẽ vẫn đi qua khu vực nhà. Điều quan trọng cần lưu ý là dịch vụ Power BI sẽ không lưu dữ liệu ở bất kỳ đâu ngoài dung lượng cao cấp Multi Geo.

Người dùng có thể tận dụng tính năng này bằng cách thay đổi vị trí của các dung lượng Power BI Premium hiện có hoặc có được các dung lượng chuyên dụng mới như dung lượng cao cấp EM hoặc P hoặc dung lượng nhúng A Power BI. Truy cập tài liệu Multi Geo trong Multi Geo docs (trang Tài liệu Power BI) để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng này.

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể khi mua Power BI bản quyền và thông tin về khóa đào tạo Power BI chuyên gia phân tich số liệu kinh doanh:

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *