Microsoft Power BI

HÌNH THỨC CẤP PHÉP POWER BI CHO BUSINESS USER

Là người dùng doanh nghiệp, bạn mua Power BI để khám phá các báo cáo và trang tổng quan để bạn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu. Nếu bạn đã sử dụng Power BI được một thời gian hoặc đã làm việc với các đồng nghiệp thiết kế của mình, có [...]